VŠETKÝM ŽIAKOM A RODIČOM ĎAKUJEME ZA AKTÍVNU ÚČASŤ PRI VYUČOVANÍ NA DIAĽKU A ŽELÁME PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY.

Prijímačky sa budú konať koncom augusta a začiatkom septembra. 

 

Elektronická komunikácia  ZUŠ JP Čdaca

Nájdite si kontakt na svojho učiteľa podľa odboru ZUŠ, následne predmet, ktorý u nás navštevujete:

Hudobný odbor - Literárno-dramatický odbor - 

Tanečný odbor - Výtvarný odbor

 

Vážení rodičia, zverejňujeme aktuálnu informáciu o prijímacom konaní na šk.r. 2020_21:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Branislav Gröhling 28.4.2020 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

1. Riaditeľ základnej umeleckej školy zverejní na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste termín, dokedy je potrebné doručiť vyplnenú prihlášku príslušnej základnej umeleckej škole buď elektronicky alebo poštou.

V prípade našej ZUŠ riaditeľ zverejňuje termín doručenia - do 30.6.2020. Na štúdium prípravného štúdia prijímame iba žiakov, ktorí budú v septembri 2020 žiakmi základnej školy.

20 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2020.doc - editovateľné!!
20 Prihl a čest vyhl. ZUŠ JP 2020.pdf

20 Súhl so sprac os údaj ZUS JP od 6_2020.doc - editovateľné!!
20 Súhl so sprac os údaj ZUS JP od 6_2020.pdf

2.  Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. Augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej
skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

 

Úhrada školného za 2. polrok  2019_2020:

klik: 20 Školné 4_2020 list rodičom.pdf 
20 Žiadosť o vrátenie školné 4_2020.docx 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva SR sú všetky školy uzatvorené až do odvolania:

https://www.mestocadca.sk/kategoria/koronavirus

Mesto Čadca oznam o zatvoreni skôl COVID 19.pdf 

https://www.mestocadca.sk/koronavirus/2020/uhrada-prispevkov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach.html

 

Milí žiaci, vážení rodičia, 

momentálne karanténne opatrenie zamerané na prevenciu proti šíreniu sa koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID – 19, si vyžaduje novú bezkontaktnú komunikáciu. Spustili sme na našej stránke elektronickú komunikáciu, kde budeme priebežne prinášať rôzne pracovné listy, hry, úlohy, učivo, odporúčania, prezentácie, a pod., ktoré pre vás budú pripravovať naši pedagógovia. Tešíme sa opätovné osobné stretnutie.

Prosíme rodičov aj žiakov aby sa nebáli posielať nám videá a odkazy na messenger, mail, whatsapp, atď. Niektorí už tak urobili. Je to veľká pomoc. Ďakujeme!

 

 
Predpokladáme, že Festival komornej hudby Čadca 2020 sa neuskutoční. informácie spresníme podľa aktuálnej situácie.

Festival komornej hudby Čadca 2020

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JOZEFA POTOČÁRA V ČADCI

Vítame Vás na stránkach našej školy.

    Zriaďovateľom ZUŠ je Mesto Čadca, naša ZUŠ nesie čestný názov po hudobnom pedagógovi a dirigentovi doc. Jozefovi Potočárovi (*1920 Skalité, +2002 Bratislava), ktorý ZUŠ udelilo Ministerstvo školstva SR v roku 2006 za výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní detí v ZUŠ.

    V školskom roku 2019/2020 navštevuje ZUŠ J. Potočára v Čadci 816 žiakov, 484 žiakov v hudobnom odbore, 232 vo výtvarnom odbore, 24 v tanečnom odbore a 76 v literárno-dramatickom odbore. Žiakom sa venuje 54 učiteľov školy.

Našu ZUŠ nájdete na adrese Školská 945/12, Čadca.

Aktuality

29.05.2020 22:20
Vážení...
02.05.2020 22:23
Vážení...
22.03.2020 22:35
Nájdite si...
09.03.2020 10:26
V súvislosti...
27.02.2020 18:39
Tretí...
21.02.2020 10:45
Veselý...
04.02.2020 08:07
Žiacky koncert...
11.01.2020 22:27
Srdečne Vás...
21.12.2019 22:48
Výchovné...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk