Interpretačné kurzy 2020

27.02.2020 18:39

Tretí rok naša škola úspešne organizuje interpretačné kurzy. Pod vedením významných lektorov sa máme my, učitelia možnosť zdokonaliť vo svojej práci, poznať nové trendy vo vyučovaní, a v konečnom dôsledku interpretácii na hudobnom nástroji. Žiaci pod vedením skúsených umelcov a pedagógov dokážu sústredene pracovať a s rešpektom prijímať informácie počas vlastnej interpretácie.  Interpretačné kurzy sa konajú v uvoľnenej atmosfére, kde prebieha komunikácia medzi lektorom, učiteľmi a žiakmi.

22. február 2020 patril huslistom a klaviristom. Klavírne kurzy viedol Mgr. art. Michal Dírer, husľové kurzy Mgr. art. Miroslav Baloga.  Na klavírnych kurzoch sa zúčastnilo 8 žiakov a na husľových 14 žiakov. Pre vysoký počet účastníkov lektori viedli výučbu bez väčšej prestávky. Žiaci získali cerifikáty o absolvovaní interpretačných kurzov. Záver dňa lektori spríjemnili efektným koncertným vystúpením, ktoré žiaci a učitelia ocenili veľkým potleskom. 

Fotogaléria: husle-klavír 2020

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk