Ochrana osobných údajov

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov prosíme zákonných zástupcov žiakov našej ZUŠ, aby sa zoznámili s tlačivom, ktoré bolo spracované pre našu školu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Bližšie podrobnosti o bezpečnostnej dokumentácii školy:

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk