Informácie RŠ ZUŠ JP

  • Prvé stretnutie RŠ ZUŠ JP sa konalo 04.09.2019 v ZUŠ JP;
  • RŠ prerokovala 04.09.2019 Správu o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2018/201 predloženú riaditeľom školy;
  • RŠ schválila predloženú správu a uložila riditeľovi predložiť správu zriaďovateľovi do 15.10.2019 a zverejniť na výveske v škole a webovej stránke školy do 31.12.2019.

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk