Členovia Rady rodičov

Radu rodičov tvoria zástupcovia z jednotlivých tried podľa návrhu triednych ZRPŠ. 
Rada rodičov si volí predsedu, podpredsedu a Výbor Rady rodičov ZUŠ.
Výbor Rady rodičov ZUŠ schvaľuje štyroch zástupcov rodičov do Rady školy ZUŠ. 
Ak sa niektorému z rodičov skončí platnosť mandátu v Rade školy ZUŠ z dôvodu, že jeho dieťa ukončilo štúdium v ZUŠ, menuje Výbor Rady rodičov ZUŠ iného rodiča do Rady školy ZUŠ. 
 
Zástupcovia rodičov v Rade školy ZUŠ J. Potočára v Čadci v šk. roku 2019-20
 

1.   Strýčková Viera, Mgr.

2.   Šoporová Silvia, Mgr.

3.   Jurištová Patrícia, Mgr.    

4.   Truchlý Michal 

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk