Mgr.art. Martin Koza

martinkokoza@gmail.com
+421 910 313 060
 
Vyučuje dištančne:

Výučba spevu dištančnou formou: video-záznam vybraných piesní do hudobného podkladu, na základe pokynov cez aplikáciu Google trieda.

Konzultácia interpretačno-technických problémov cez videochat - Messenger, Whatsup, Viber.

Výučba hry na klavíri dištančnou formou - poskytnutie notového materiálu so všetkými potrebnými pokynmi prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie Google trieda.

Konzultácie problémových miest cez videochat - Messenger, Whatsup, Viber.

V prípade online výučby v reálnom čase prejsť na aplikáciu JamKazam.

Hudobné podklady slúžia ako študijný materiál a náhrada korepetície. Detské a ľudové piesne okrem sprievodu obsahujú aj melodickú linku pre lepšiu intonačnú a rytmickú istotu. Populárne piesne predstavujú plnohodnotný zvuk celého hudobného a inštrumentálneho obsadenia. Nahraté v štúdiu prostredníctvom programu Logic Pro X.

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zusjpcadca@gmail.com