Mgr. Alena Lehotská

alena.lehotska73@gmail.com
+421 907 567 730
 
Pracuje formou  dištančného  vyučovania:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  
nahrávka a chat cez  mobil,  
telefón s rodičmi  a žiakmi,  
odkaz  na web  stránke školy  

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zusjpcadca@gmail.com