Mgr.art. Tomáš Vrškový, DiS.art., ved. PK

tomaskovrskovy@gmail.com
 
Speváci moji, pozor, pozor..., skúste si toto prečítať, príp. sa to aj naučiť:

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk