Mgr. Katarína Šimašková

ksimaskova@centrum.sk
+421 908 499 248
 
Vyučuje dištančne:

Online hodiny - videochat (whatsapp, messenger) 

Videozáznam -  cez whatsapp, messenger. 

Pokyny, hodnotenie písomnou alebo zvukovou formou, mail, mobil 

Úlohy- notový materiál, odkazy na YouTube videá, nahrávky posielam cez whatsapp, messsenger 

 

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zusjpcadca@gmail.com