Interpretačné kurzy

Interpretačné kurzy organizujú pedagógovia ZUŠ J. Potočára v Čadci od roku 2017 na začiatku 2.polroka školského roka. Určené sú predovšetkým pre žiakov ZUŠ Jozefa Potočára, ktorí sa pripravujú na ďalšie štúdium hry na hudobnom nástroji a spevu na strednej, resp. vysokej škole. Kurzov sa môžu zúčastniť i bývalí žiaci našej ZUŠ, ktorí už na vyššej umeleckej škole študujú a tiež žiaci iných ZUŠ po konzultácii s pedagógmi, ktorí kurzy organizujú. Lektormi sú slovenskí a zahraniční pedagógovia a výkonní umelci.
Interpretačné kurzy podporuje Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ J. Potočára v Čadci.

husle-klavír 2020

Kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Potočára Čadca Školská 945/12
Čadca
02201

IČO: 37812459
DIČ: 2021671146
+421 41 4334175
www.zusjpcadca.sk
Príjmový účet IBAN:
SK5456000000007757054002
zus1@stonline.sk